Många vill få sin hundull spunnet till garn

På grund av den långa väntelistan tar Spinn Dotter Min tills vidare inte emot nya beställningar.

Några exempel på garn spunnet av hundull. Precis som varje hund är unik blir också varje garn unikt. Foto: Spinn Dotter Min